Vischvijver en AVG

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft betrekking op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Als webbureau behandelen wij alle data uiteraard vertrouwelijk. Mits er al gegevens worden opgeslagen dienen die uitsluitend voor het ontwikkelen en testen van websites. Wanneer de data niet meer nodig is wordt deze vernietigd, wordt de data wel bewaard dan is dit om toekomstige werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Wij gebruiken een sterk wachtwoord voor toegang tot deze data. Wij geven nooit zomaar data aan derden.

Telefoon

+31 6 343 85 634

Adres

Brouwersgracht 21 - sous
1015 GA Amsterdam
Nederland